اخبار زیست محیطی
96072022

96072023

96072024

96072025
1396/7/20 پنجشنبه برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات زیست محیطی در اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران کارگاه آموزشی آموزشی قوانین و مقررات زیست محیطی با حضور محیط بانان در اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، دومین کارگاه آموزشی قوانین و مقررات زیست محیطی با حضور  27نفرازمحیط بان شهرهای ساری ،اداره پارک ملی کیاسر ،قائمشهر و جویبار در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره آشنایی محیط بانان با مباحث قضایی است  که توسط رئیس اداره حقوقی اداره کل  و کارشناس حقوقی اداره محیط زیست ساری تدریس شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر