برقراری ارتباط با اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران :


پیامک   30007917
ایمیل   mazandaran@doe.ir

   
تلفنهای تماس  5 - 33358813  - 011
                             33360141


    نمابر      33358812 - 011 


    شماره تماس جهت دریافت اخبار و وقایع  زیست محیطی 1540  
( این شماره فقط در محدوده مخابراتی استان مازندران قابل استفاده می باشد)

          


تلفنهای ضروری
عنوان مسئول تلفن فکس
دفتر مدیرکل سلطانی 33374580 33367907
روابط عمومی ولی پور 2267432 تلفکس
دبیرخانه میرزایی داخلی  150 33358812
حراست فلاحی 33368510 تلفکس
حقوقی خانم فضیلت داخلی 170
یگان حفاظت آهنگری 33371148 تلفکس
آزمایشگاه خانم اسکندری 33360113 داخلی 173
نظارت و پایش نوربخش داخلی 166
امور اداری فدایی 33360114
امور مالی رفیع پور داخلی 144 تلفکس
برنامه ریزی - 33367431
آموزش خانم رضایی قلعه داخلی 178
اداره حیات وحش ربیعی داخلی 160
ارزیابی عملکرد عمادی 33351222 داخلی 188
فن آوری اطلاعات محمدی تاکامی 33360112