اخبار زیست محیطی
96071706

96071707

96071708

96071709
1396/7/17 دوشنبه دستگیری شکارچیان قرقاول در گلوگاه مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان در حین گشت و کنترل در منطقه هزارجریب بهشهر (حوزه استحفاظی گلوگاه)چهار متخلف را به همراه لاشه چهار طاقه قرقاول و دو قبضه سلاح شکاری دستگیرنمودند. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری مامورین حفاظت محیط زیست گلوگاه در حین گشت و کنترل در منطقه اوارد گلوگاه حوزه استحفاظی این شهرستان ازدوشکارچی متخلف لاشه چهار طاقه قرقاول و یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط نمودند.
همچنین مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان در ماموریت شبانه در حین گشت وکنترل در منطقه جنگلی رستم کلای بهشهر دو شکارچی متخلف را به همراه یک قبضه سلاح شکاری و10فشنگ دستگیرکردند. هرچهار شکارچی غیرمجاز با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
لازم بذکراست ،قرقاول از پرندگان حمایت شده است و ضرر و زیان هر طاقه قرقاول براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست چهارمیلیون ریال می باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر