معرفی معاونین
1398/7/25 پنجشنبه

سید علی عمادی خالخیلی

معاون توسعه مدیریت و منابع

کارشناس ارشد زیست شناسی

سوابق اجرایی :

مسئول پناهگاه حیات وحش دودانگه وچهار دانگه کیاسر

مسئول پناهگاه حیات وحش سمسکنده و دشت ناز

مسئول سر محیط بانی محمدآباد دودانگه 

عامل ذیحساب اداره محیط زیست شهرستان ساری

کارشناس پیگیری دفتر مدیریت

رییس اداره مدیریت عملکرد 

رییس اداره حراست 

معاون توسعه مدیریت و منابع  ( سمت فعلی )

علی اکیر یدالهی مرزناکی

معاون فنی

کارشناس ارشد  مدیریت محیط زیست
سوابق  اجرايي :
کارشناس امور مناطق و زیستگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
کارشناس مسئول محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
کارشناس مسئول ارزیابی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
معاون فنی ( سمت فعلی ) 

محمود علی رکنی

معاون نظارت و پایش

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی اکولوژی

سوابق اجرایی :

مسئول روابط عمومی اداره کل

مسئول آزمایشگاه اداره کل

کارشناس مسئول محیط زیست انسانی

معاون محیط زیست انسانی

کارشناس مسئول محیط زیست دریایی

معاون محیط زیست انسانی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم

معاون نظارت و پایش (سمت فعلی )
1398/5/8 سه‌شنبه
logo