تاریخچه

1392/12/5 دوشنبه

  برقراری ارتباط با اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران :


پیامک   30007917
ایمیل   mazandaran@doe.ir

    تلفنهای تماس  5 - 33358813  - 011
                             33360141


    نمابر      33358812 - 011 


    شماره تماس جهت دریافت اخبار و وقایع  زیست محیطی 1540  
( این شماره فقط در محدوده مخابراتی استان مازندران قابل استفاده می باشد)


تلفنهای ضروری          


عنوان مسئول تلفن فکس
دفتر مدیرکل محمد علی سلطانی 33374580 33367907
معاون توسعه مدیریت و منابع سید علی عمادی خالخیلی 33367433
معاون نظارت و پایش محمودعلی رکنی داخلی 153
معاون فنی علی اکبر یدالهی مرزناکی داخلی 176
روابط عمومی کامیار ولی پور 33367432 تلفکس
دبیرخانه حسین میرزایی    داخلی 191  و 150 33358812
حراست نوراله بریمانی 33368510 تلفکس
حقوقی طاهره فضیلت داخلی 170
یگان حفاظت مسلم آهنگری 33371148 تلفکس
آزمایشگاه طاهره اسکندری 33360113 داخلی 173
نظارت و پایش سید جواد نوربخش داخلی 166
امور اداری علی اکبر فدایی 33360114
امور مالی مهدی رفیع پور داخلی 144 تلفکس
برنامه ریزی هما رضایی قلعه 33367431
آموزش مرجان صدقی داخلی 178
اداره محیط زیست انسانی سهراب اکبرپور داخلی 175
اداره محیط زیست دریایی کامران نصیراحمدی داخلی 147
اداره حیات وحش کورس ربیعی داخلی 160
ارزیابی عملکرد الیاس محمدی 33351222 داخلی 188
پشتیبانی، فنی مهندسی. فن آوری اطلاعات سید حمید محمدی تاکامی 33360112 

بيشتر
سال 1400  سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها