پیوندها
1395/1/14 شنبه پیوندها
دفتر مقام معظم رهبری https://www.leader.ir/fa
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری https://www.president.ir
پایگاه اطلاع رسانی دولت http://dolat.ir
استانداری مازندران https://www.ostan-mz.ir
سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) https://setadiran.ir/setad/cms
اداره کل ورزش و جوانان مازندران http://www.mazandaransport.ir
صدا و سیمای مرکز مازندران http://mazandaran.irib.ir
سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران http://www.tebyan-babol.ir
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران http://www.mazandnezam.org
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://mazums.nahad.ir
شورای اسلامی شهر بابل http://www.babolshora.com
شورای اسلامی شهر رامسر http://www.ramsar.info
شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران http://www.mzrw.ir
شرکت مدیریت تولید برق نکا http://www.nekapowerplant.ir/
شرکت آب و فاضلاب استان مازندران http://www.abfa-mazandaran.ir
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

بندر نوشهر

http://noshahrport.pmo.ir/
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir
 شهرداری امام زاده عبدالله

 http://shahremamzadeh.ir

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران http://www.sabtmaz.ir
اداره کل بهزیستی مازندران http://www.mazandaran-behzisty.ir
اداره کل بازرسی استان مازندران http://mazandaran.bazresi.ir
میراث فرهنگی استان مازندران http://www.mchto.ir
اداره کل منابع طبیعی مازندران (ساری) http://sari.frw.org.ir/
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران http://mazandaran.irannsr.org/
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مازندران http://sari.isiri.org/Portal/Home/
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  http://www.sanru.ac.ir
 دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان مازندران

www.uast.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون مازندران http://www.ustmb.ac.ir
شهرداری رامسر http://sh-ramsar.ir/
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران http://www.mazandarantvto.ir
اداره کل تعاون استان مازندران http://mazandaran.mcls.gov.ir/
شهرداری بهشهر http://behshahr.ir/
شهرداری نوشهر http://www.nowshahr.ir/
شهرداری آمل http://www.amol.org.ir
شهرداری تنکابن http://shahrdari-tonekabon.ir/
شهرداری و شورای شهر نور http://www.noorcity.ir/fa/
شهرداری ساری http://www.saricity.ir
سازمان انتقال خون استان مازندران http://www.mazandibto.ir
اداره کل راه و شهر سازی استان مازندران http://www.mazrud.ir
جهاد کشاورزی استان مازندران http://www.jkmaz.ir/
برق منطقه ای مازندران http://www.mazrec.co.ir/
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران http://www.bargh-gmaz.ir/
پست استان مازندران http://www.sari.post.ir/
 اداره کل هواشناسی استان مازندران

 http://mazandaranmet.com/

 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

 http://www.bonyadmaskan-mazand.ir