تاریخچه

1399/5/8 چهارشنبه بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران
مراجعین محترم؛
بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران به آگاهی عزیزان می رسد:
۱- این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی (در قالب میز خدمت) از طريق مراجعه به زبانه خدمات الکترونيک را دارد.
۲- حوزه پاسخگویی میز خدمت برای تماس با مدیریت به بخش ارتباط با مدیر کل و برای برقراري ارتباط با مديريت سايت و ساير حوزه ها به بخش اطلاعات تماس مراجعه فرماييد.
۳- این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد.
 
بيشتر