آقای عارف آهنگر؛ مبدع طرح مآپ (مدیریت اجتماعی پسماند ) در کشور، رتبه اول سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست را در بخش افراد و شخصیت های حقیقی کسب کرد.اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، این موفقیت بزرگ را به خانواده بزرگ محیط زیست استان، تبریک عرض می نماید

آقای عارف آهنگر؛ مبدع طرح مآپ (مدیریت اجتماعی پسماند ) در کشور، رتبه اول سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست را در بخش افراد و شخصیت های حقیقی کسب کرد.اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، این موفقیت بزرگ را به خانواده بزرگ محیط زیست استان، تبریک عرض می نماید

نسخه قابل چاپ
سال1402؛ «مهار تورم ، رشد تولید»