اخبار استان

دستگیری شکارچیان غیرمجاز درچهارشهرمازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست در حین گشت کنترل درشهرهای آمل،ساری،نکا وکیاسر شکارچیان غیرمجاز را دستگیرکردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاطت محیط زیست مازندران ، درآمل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهردرحین گشت زنی درمنطقه شالیزاری دابودشت یک شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیرودرادمه ماموریت 5 رشته دام هوایی راتخریب کردند.

درساری ماموران یگان حفاطت محیط زیست این شهر درحین گشت زنی شبانه در آب بندان های این شهرستان دو شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری و یک قطعه اردک دستگیرکردند.
 

در نکا ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر درحین گشت زنی درحاشیه یکی ازروستاهای هزارجریب این شهرستان ازیک متخلف یک قبضه سلاح شکاری ولاشه یک قطعه کبوتر کشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت اداره پارک ملی کیاسرصبح امروز(چهارشنبه)  دو شکارچی غیرمجاز را به همراه دو قبضه سلاح شکاری ، لاشه پنج قطعه کبوتر و یک طاقه قرقاول دستگیرکردند.

همه متخلفین باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد