اخبار استان

متخلفین شکار و صید درساری و بابل دستگیرشدند

ماموران یگان حفاظت محیط زیست درحین گشت وکنترل درشهرهای ساری و بابل متخلفین شکاروصید را دستگیرکردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، دربابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر(محیط بانی بندپی) درحین گشت و کنترل درحوزه استحفاظی دوشکارچی غیرمجاز را به همراه دوقبضه سلاح شکاری ولاشه دو طاقه قرقاول دستگیرکردند.
 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست ساری (سرمحیط‌ بانی دودانگه) درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی یک صیاد متخلف رابه همراه 8 قطعه ماهی دستگیرکردند.

درماموریت دیگرماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ساری(سرمحیط بانی محمدآباد) درمنطقه دودانگه از یک متخلف تعدادی سهره طلایی به همراه ادوات شکاروصید کشف وضبط کردند.
 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست میاندرود (پناهگاه حیات وحش دشت ناز) درحین گشت و کنترل درمنطقه دشت ناز یک شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ دستگیرکردند.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد