اخبار استان

دستگیری شکارچیان غیرمجاز دربابل و میاندورد

ماموران یگان حفاظت محیط زیست درحین گشت وکنترل درشهرهای بابل ومیاندوردشکارچیان غیرمجازرابه همراه 5 قبضه سلاح شکاری دستگیرکردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست بندپی در حین گشت و کنترل در منطقه جنگلی بندپی شرقی با سه شکارچی متخلف برخورد نموده و ازمتخلفین سه قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

در میاندورد ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر درحین گشت زنی درحوزه استحفاظی ازدو شکارچی غیرمجاز دو قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد