اخبار استان

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در مازندران / جمع آوری دام هوایی درآمل ، فریدونکنارو بهشهر

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در مازندران / جمع آوری دام هوایی درآمل ، فریدونکنارو بهشهر

ماموران یگان حفاظت محیط زیست درحین گشت وکنترل درشهرهای نور،آمل، فریدونکنار،بابل، نکاو بهشهر شکارچیان غیرمجاز پرندگان دستگیر و بیش از 30 دام هوایی صید پرندگان را جمع آوری کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، بارسیدن فصل سرما و مهاجرت پرندگان به آب بندان ها و تالاب های استان  تعدادی افراد فرصت طلب ازشیوه های غیرقانونی و غیرانسانی اقدام به شکارپرندگان مهاجر می کنند؛ به همین منظور محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان باگشت های مداوم و شبانه روزی درتلاشند تا متخلفین دستگیر ،دام های هوایی را جمع آوری و محیط امنی برای پرندگان مهاجر فراهم کنند.
 

در نور ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان درحین گشت زنی درمنطقه ایوا وآب بندان های رستمرود وامیرآباد چهارشکارچی غیرمجاز را به همراه چهار قبضه سلاح شکاری و لاشه سه قطعه چنگر وسایرادوات شکار دستگیر کردند.
 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنار درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجاز شش قبضه سلاح شکاری که دوقبضه آن قاچاق بود،کشف و ضبط کردند.
 

درماموریت دیگر ماموران یگان حفاظت محیط زیست فریدوکنار در آیش (پایین لپو)  این شهرستان 23 رشته دام هوایی صید پرندگان جمع آوری کردند.
 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل طی گشت و کنترل در منطقه دابودشت  با همکاری ماموران انتظامی دابودشت ازیک متخلف یک قبضه سلاح شکاری کشف وضبط و۱۰ رشته دام  هوایی و سه جایگاه استقرار شکارچیان راجمع آوری و تخریب کردند.
 

درادامه ماموریت ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل با داشتن حکم قضایی منزل یک شکارچی غیر مجاز در دابودشت را بازدید ویک قبضه سلاح شکاری قاچاق ، ۳۸ قطعه پرنده  چنگر و تعدادی فشنگ کشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل (محیط بانی بندپی) درحین گشت و کنترل درحوزه استحفاظی ازیک شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری قاچاق ولاشه یک قطعه حواصیل را کشف وضبط کردند.
 

در نکا ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر درحین گشت وکنترل در دورروز متوالی درحوزه استحفاظی این شهرستان چهار شکارچی غیرمجاز را به همراه چهارقبضه سلاح شکاری ولاشه هشت قطعه ابیا دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر درحین گشت زنی درمنطقه صحرای پاسند و زمین های زراعی سه شکارچی متخلف را به همراه سه قبضه سلاح شکاری وتعدادی فشنگ دستگیر ودر منطقه  شاهکله صحراپنج رشته دام هوایی صیدپرندگان را جمع آوری کردند.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد