اخبار استان

دستگیری شکارچیان غیرمجاز درمازندران /جمع آوری دام هوایی درآمل

دستگیری شکارچیان غیرمجاز درمازندران /جمع آوری دام هوایی درآمل

ماموران یگان حفاظت محیط زیست درحین گشت و کنترل درشهرهای آمل،نور ،بابل،کیاسر، میاندرود ، نکا و بهشهر شکارچیان غیرمجاز را به همراه18 قبضه سلاح شکاری ولاشه سه قطعه پرنده دستگیر کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، در آمل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرطی چندروز گذشته وطی سه ماموریت جداگانه در منطقه د ابودشت 9 شکارچی غیرمجاز وسه صیاد متخلف دام هوایی را به همراه 9 قبضه سلاح شکاری و لاشه دو قطعه خوتکا ویک قطعه باکلان دستگیر ودرادامه ماموریت ها 24 رشته دام هوایی راجمع آوری و سه باب کومه شکارچیان راتخریب کردند.

 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نور درحین گشت زنی درحوزه استحفاظی ازیک متخلف شروع به شکار یک قبضه سلاح شکای وتعدادی فشنگ کشف و ضبط کردند.

دربابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر درحین گشت زنی درمنطقه جنگلی سنگ ریزه بابلکناردوشکارچی غیرمجاز رابه همراه دوقبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت اداره پارک ملی کیاسرصبح امروز(یکشنبه) یک متخلف شروع به شکار را به همراه یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ دستگیر کردند.

 

در نکا ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی طی دو روز و در دوماموریت سه شکارچی غیرمجاز رابه همراه سه قبضه سلاح شکاری که دو قبضه آن قاچاق و تعدادی فشنگ دستگیر کردند.

 ماموران یگان حفاظت محیط زیست میاندروددرحین گشت وکنترل در منطقه شکار ممنوع زمین های زراعی سیاه چنار ازیک متخلف شروع به شکار یک قبضه سلاح شکاری وتعدادی فشنگ کشف و ضبط کردند.

 

در بهشهر ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر(پاسگاه شهید شاهکومحلی)درحین گشت و کنترل در در حاشیه جنگلی پاسند دوشکارچی غیرمجاز رابه همراه دو قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ دستگیر کردند.

همه متخلفین باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد