اخبار استان

دستگیری شکارچیان غیرمجاز درسه شهرمازندران

دستگیری شکارچیان غیرمجاز درسه شهرمازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای نور،میاندرود و بهشهر شکارچیان غیرمجاز را به همراه شش قبضه سلاح شکاری ،مقداری گوشت کل ولاشه یک قطعه مرغابی دستگیر کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست نور طی گزارش دریافتی مبنی برشکارغیرمجاز منزل یک متخلف را دربلده بازرسی ومقداری گوشت کل و حشی ، دوقبضه سلاح شکاری و مقداری فشنگ کشف و ضبط کردند.

 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نور درمنطقه ایزدشهر یک نفر متخلف شروع به شکار رابه همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیرکردند.

در میاندرود ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر حین گشت و کنترل درمنطقه دشت ناز یک شکارچی غیرمجاز رابه همراه دوقبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ دستگیرکردند.
 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر(محیط بانی آشوراده )حین گشت و کنترل صبحگاهی دراین جزیره دو شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری ،لاشه یک قطعه مرغابی وتعدای فشنگ دستگیر ودرادامه شش باب کومه شکارچیان غیرمجاز رادرحاشیه این جزیره تخریب کردند.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد