اخبار استان

دستگیری 37 شکارچی غیرمجاز درمازندران

دستگیری 37 شکارچی غیرمجاز درمازندران

طی چندروز گذشته ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل در شهرهای نوشهر، آمل ، بابل، ساری، میاندرود و بهشهر 37 متخلف حوزه شکار و صید را به همراه 36 قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست نوشهر باهمکاری ماموران انتظامی و باداشتن حکم قضایی منزل یک متخلف را در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی بازدید و مقداری گوشت مرال کشف و ضبط کردند.

در آمل ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت و کنترل در منطقه دابودشت دو شکارچی غیرمجاز را به همراه دوقبضه سلاح شکاری وتعدادی فشنگ دستگیر کردند. درادامه ماموریت ۱۸ رشته دام هوایی را تخریب کردند.

 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی 12 قبضه سلاح شکاری را ازشکارچیان غیرمجاز کشف وضبط کردند.

در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر حین گشت زنی در آب بندان های منطقه میانشاه و سید محله سه شکارچی غیرمجاز رابه همراه سه قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.
 

ماموران نمایندگی حفاظت محیط زیست میاندرود حین گشت زنی درحوزه استحفاظی پنج شکارچی غیرمجاز را به همراه پنج قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.
 

در بهشهرماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل در منطقه شکار ممنوع هزارجریب این شهرستان سه شکارچی غیرمجاز را به همر اه سه قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه کبک دستگیر کردند.

ماموران پناهگاه حیات وحش میانکاله حین گشت زنی در مرداب گز طی دو روز متوالی شش شکارچی غیرمجاز را به همراه شش قبضه سلاح شکاری ، لاشه چهار قطعه خوتکا ویک قطعه مرغابی دستگیرکردند.

 ماموران محیط بانی آشوراده حین گشت وکنترل درتالاب میانکاله پنج شکارچی غیرمجاز را به همراه پنج قبضه سلاح شکاری ولاشه یک قطعه مرغابی کله سبز و یک قطعه باکلان  دستگیر کردند.
 

همه متخلفین با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد