اخبار استان

ایجاد کارگروه تخصصی برای امورات قابل واگذاری اداره کل محیط زیست مازندران به سازمان نظام مهندسی استان

در نشست مشترک مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان؛بر استفاده حداکثری ظرفیت و پتانسیل اداره کل محیط زیست برای اشتغال اعضا، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سنم استان، در این نشست کاوه جعفری خورشیدی رییس سازمان مهندسی کشاورزی استان همکاری و تعامل با ادراه کل محیط زیست استان را یکی از گام های موثر در تحقق اهداف سازمان بیان کرد وی گفت با تشکیل کمیته های تخصصی و احصا نمودن موارد قابل واگذاری، و این باعث اشتغال اعضای جویای کار در سطح استان خواهد شد.


رییس شورای سازمان نظام مهندسی استان افزود؛ پروانه اشتغال سازمان  اهمیت به سزایی در روند تشریفات مناقصات ادارات تابعه دارد و خواستار عضویت و کسب پروانه اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مناقصات آن اداره کل شد.


حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان به آموزش مهارت اعضای و بهره برداران اشاره نمود و اظهار نمود؛ سازمان نظام مهندسی با دارا بودن این پتانسیل می توانند در امر آموزش بیش از پیش موفق باشد.


این مقام مسئول بیان کرد: تمام امورات قابل واگذاری که در کمیته های تخصصی مورد توافق طرفین قرار گرفت به سازمان نظام مهندسی واگذار خواهد شد تا اعضای جویای کار عضو سازمان بتوانند در امر حفاظت محیط زیست با این اداره کل در سطح شهرستان های استان همکاری نمایند.


گفتنی است در این نشست علی اکبر یدالهی معاون فنی ، روح اله اسماعیلی رییس اداره محیط زیست طبیعی، مرجان صدقی رییس اداره آموزش و پژوهش اداره کل و پرسا تعالی معاون برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان حضور داشتند. 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد