اخبار استان

دستگیری متخلفین شکار و صید درسه شهرمازندران

دستگیری متخلفین شکار و صید درسه شهرمازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرهای آمل، نور و ساری چهارمتخلف شکاروصید را به همراه دو قبضه سلاح شکاری ،لاشه دو راس پازن و 74 قطعه ماهی دستگیر کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، درنور ماموران یگان حفاظت محیط زیست (محیط بانی رزن) حین گشت وکنترل در منطقه لسی کوه رزن(سیو کمر بن) یک شکارچی غیرمجاز را به همراه لاشه دو راس پازن دستگیرکردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست ساری (محیط بانی هولار) حین گشت وکنتر ل درمنطقه هولار دوشکارچی غیرمجاز را به همراه دوقبضه سلاح شکاری دستگیرکردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت وکنترل دربخش دشتسر(رودخانه کاری سرخ کلا)
از یک صیاد غیر مجاز یک رشته تور ماهیگیری سالیک وتعداد74 قطعه ماهی (9قطعه اورنج ،17 قطعه سفیدو 48 قطعه  ماهی  معمولی) کشف وضبط کردند.

متخلفین باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد