اخبار استان

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پنج شهرمازندران

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پنج شهرمازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای آمل،بابل،ساری،کیاسر وبهشهرهشت شکارچی غیرمجاز را به همراه 8 قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ،ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل (بندپی) حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی از دو شکارچی غیرمجاز دو قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.
 

در آمل ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت و کنترل درمنطقه دابودشت یک شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیر ودر ادامه ۵ رشته دام هوایی را جمع آوری و۲ جایگاه استقرار شکارچیان راتخریب کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست ساری (محیط بانی هولار) حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی دو شکارچی غیرمجاز را به همراه دو قبضه سلاح شکاری دستگیرکردند.

در کیاسرماموران پارک ملی طی دو ماموریت جداگانه در حوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجاز دو قبضه سلاح شکاری و لاشه یک طاقه قرقاول کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر(محیط بانان پاسگاه شهید شاهکومحلی )حین گشت وکنترل درزمین های زراعی این شهرستان یک شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری قاچاق وتعدادی فشنگ دستگیرکردند.

همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر (ماموران پاسگاه شهید شاهکوه محلی) حین گشت زنی در صحرای امام ده و قره تپه پنج رشته دام صید پرندگان شکاری را جمع آوری و دو باب چاله بازگیری را تخریب کردند.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد