اخبار استان

دستگیری متخلفان شکاروصید درسه شهرمازندارن

دستگیری متخلفان شکاروصید درسه شهرمازندارن

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای آمل،ساری و کیاسر متخلفان شکاروصید را به همراه شش قبضه سلاح شکاری ودو دستگاه لنسرماهیگیری دستگیرکردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت وکنترل درمنطقه دابودشت ومنطقه کوهستانی لاریجان و نمارستاق  سه شکارچی غیرمجاز را به همراه سه قبضه سلاح شکاری، تعدادی فشنگ و یک قطعه پرنده خوتکا دستگیر کردند.

درادامه ماموریت ماموران حین گشت زنی  درحوزه هراز از دو صیاد غیر مجاز دو دستگاه لنسر ماهیگیری کشف وضبط کردند.

در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست (محیط بانی هولار) حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی دوشکارچی غیرمجاز را به همراه دوقبضه سلاح شکاری دستگیرکردند.

ماموران یگان حفاظت اداره پارک ملی کیاسر از یک متخلف یک قبضه سلاح شکاری قاچاق حین شروع به شکار کشف وضبط کردند. متخلف بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

متخلفان باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد