اخبار استان

آزاد سازی 15 هزار مترمربع از اراضی ملی درمنطقه حفاظت شده البرز مرکزی

آزاد سازی 15 هزار مترمربع از اراضی ملی درمنطقه حفاظت شده البرز مرکزی

15 هزار مترمربع از اراضی ملی درمنطقه حفاظت شده البرز مرکزی (محدوده معدنی مورد تصرف شرکت کوهین ) بادستور مراجع قضایی رفع تصرف شد.
به گزراش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر،دستور مقام قضائی و همکاری ماموران یگان حفاظت محیط زیست ،منابع طبیعی و نیروی انتظامی و ادارات صنعت،معدن و تجارت و راه و شهرسازی 15 هزار مترمربع از اراضی ملی درمنطقه حفاظت شده البرز مرکزی (محدوده معدنی مورد تصرف شرکت کوهین )رفع تصرف شد.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد