اخبار استان

دستگیری متخلفان شکاروصید درمازندران

دستگیری متخلفان شکاروصید درمازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای آمل ،ساری وبهشهر متخلفان شکاروصید را به همراه 19 قبضه سلاح شکاری ،13 قطعه ماهی، 13 قطعه پرنده( سه طاقه قرقاول) دستگیر و درفریدونکنار ماموران 20رشته دام هوایی راجمع آوری کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل طی گشت و کنترل در منطقه دابودشت ومنطقه جنگلی دشتسرچهار شکارچی غیر مجاز را به همراه 4 قبضه سلاح شکاری ولاشه سه قطعه پرنده و دو طاقه قرقاول نر دستگیرکردند.

همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل طی گشت و کنترل در رودخانه لاسم رود دو صیاد غیرمجازرا به همراه قطعه 13ماهی ( ۱۲ قطعه خال قرمز ۱ قطعه خال سیاه )و یک رشته دام ماهیگیری سالیک و یک رشته لانسر دستگیرکردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنار حین گشت وکنترل در منطقه آیش 20 رشته دام هوایی راجمع آوری کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست ساری (محیط بانی هولار) حین گشت وکنترل شبانه درحوزه استحفاظی با همکاری ماموران نیروی انتظامی هولار ازشکارچی غیرمجاز 1 قبضه سلاح شکاری و لاشه سه قطعه ابیا و تعدادی فشنگ کشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر حین گشت وکنترل در حاشیه جنگلی زیروان ومنطقه پاسند از شکارچیان غیرمجاز 4 قبضه سلاح شکاری ،تعدادی فشنگ ولاشه یک قطعه مرغابی دستگیر کردند.

در ماموریت دیگری ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر حین گشت وکنترل درمنطقه هزارجریب از شکارچیان غیرمجاز 6 قبضه سلاح شکاری ، لاشه یک طاقه قرقاول ماده و 34 عدد فشنگ کشف وضبط کردند.

همچنین ماموران محیط زیست پناهگاه حيات وحش ميانکاله حین گشت وکنترل درتالاب ميانکاله مرداب گزازشکارچیان غیرمجاز 6 قبضه سلاح شکاری ،یک قطعه مرغابي و دو قطعه خوتکا کشف وضبط کردند.

متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد