اخبار استان

آزاد سازی  منابع ملی در نوشهر

آزاد سازی منابع ملی در نوشهر

مامورین یگان حفاظت محیط زیست نوشهر در راستای دستور مقام قضایی، اقدام به آزاد سازی اراضی ملی در حاشیه چشمه اسپی او این شهرستان کردند.
در راستای اجرای حکم دادستانی مبنی بر خلع ید و آزاد سازی اراضی ملی به وسعت 4000 متر مربع و اعاده به وضع سابق در حاشیه چشمه اسپی او نوشهر که در قالب احداث کلبه جنگلی و اقامتگاه مورد تصرف قرار گرفته بود ، با دستور قضایی و توسط نیروهای یگان حفاظت ادارات منابع طبیعی ، محیط زیست و نیروی انتظامی آزاد سازی شد.
 
بيشتر
سال 1400  سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها