اخبار استان

دستگیری 19 شکارچی غیرمجاز در مازندران

دستگیری 19 شکارچی غیرمجاز در مازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای چالوس،آمل ، بابل ، فریدونکنار، محمودآباد و ساری 19 شکارچی غیرمجاز را به همراه 19 قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، درچالوس ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت  وکنترل در منطقه حفاطت شده جنگلی چهارباغ ازشکارچی غیرمجاز 1 قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت وکنترل در مناطق کوهستانی و جنگلی این شهرستان از شکارچیان غیرمجاز 6 قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه یک راس خوک وحشی کشف وضبط کردند.
در بابل ماموران یگان حفاطت محیط زیست این شهرستان حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجاز 5 قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنار حین گشت وکنترل شبانه درحوزه استحفاطی ازشکارچیان غیر مجاز 2 قبضه سلاح شکاری ،لاشه یک قطعه غازخاکستری ویک قطعه مرغابی سرسبزکشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست محمود آباد حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجاز 3 قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان(محیط بانی هولار) حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجار 2 قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.
متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1400  سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها