اخبار استان

دستگیری 7 شکارچی غیرمجاز در دوشهرمازندران / جمع آوری بیش از180دام ماهیگیری غیرمجاز ازتالاب و رودخانه های مازندران

دستگیری 7 شکارچی غیرمجاز در دوشهرمازندران / جمع آوری بیش از180دام ماهیگیری غیرمجاز ازتالاب و رودخانه های مازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای آمل و بهشهر ازهفت شکارچی غیرمجاز 8 قبضه سلاح شکاری کشف وضبط ودرشهرهای نور،نوشهر، فریدونکنار،ساری وبهشهر بیش از180 دام ماهیگیری وکومه صیاد غیرمجاز ماهی را جمع آوری و تخریب کر دند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل طی گشت و کنترل درمنطقه جنگلی بخش امام زاده عبداله (ع ) آمل دو شکارچی غیر مجاز را به همراه 2 قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.
همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل طی اخبار دریافتی یکی از دوستداران طبیعت دراین شهرستان با همکاری ماموران نیروی انتظامی و با داشتن حکم قضایی یک شکارچی غیرمجاز را به همراه ۲ قبضه سلاح شکاری ویک قطعه کاکایی تاکسیدرمی شده دستگیر کردند.
در نوز ماموران یگان حفاظت محیط زیست بادستورمقام قضایی 3 باب کومه صید غیرمجاز ماهی ودوکلهام ودو کرفا در رودخانه ایزدشهر تخریب کردند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر 7 رشته تور سالیک  و7 رشته دام ماهی گیری در رودخانه خیرود و مزگاه از صیادان غیرمجاز جمع آوری کردند.
در فریدونکنار سه رشته چم و کلهام در مسیر رودخانه فریدونکنار تخریب و جمع آوری ویک قطعه ماهی رهاسازی کردند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ساری (واحد هولار )در پایش از سد شهید رجایی 5 رشته دام صیادی ،5 عدد لنسر ماهیگیری و سه قطعه ماهی کشف وضبط کردند.
 دربهشهر ماموران یگان حفاظت محیط زیست پناهگاه حیات وحش میانکاله  طی دوماموریت حین گشت وکنترل شبانه روزی درحوزه استحفاظی180رشته دام ماهیگیری از صیادان غیر مجاز کشف و ضبط کردند.
همچنین 8 قطعه ماهی سفید در بازرسی از خودرو در ورودی پناهگاه حیات وحش میانکاله توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر و میانکاله کشف و ضبط شد.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر ومیانکاله حین گشت وکنترل در تالاب بین المللی لپوی زاغمرز،منطقه امیرآبادو هزارجریب چهار متخلف به همراه 4 قبضه سلاح شکاری ،تعدادی فشنگ و لاشه یک طاقه قرقاول دستگیرکردند.
متخلفان باتشکیل پرونده به مر اجع قضایی معرفی شدند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1400  سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها