اخبار استان

تولد اولین راس گوساله گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز در سال 1400

تولد اولین راس گوساله گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز در سال 1400

یک راس گوساله گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز میاندورود در سال جدید متولد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ،حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: اولین گوساله گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز میاندورود در تاریخ 18 فروردین 1400 متولد شد.

وی افزود: تعداد 50 راس گوزن زرد در این پناهگاه حفاظت و نگهداری می شوند که با تولد یک راس گوساله ، تعداد گوزن زرد ایرانی به 51 راس رسیده است.

 ابراهیمی ادامه داد: با نظارت بیشتر و برنامه ریزی دقیق در سال گذشته 11 راس به جمعیت گوزنهای زرد ایرانی در این پناهگاه افزوده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تاکید کرد: برنامه حفاظت برای حفظ گوزن ها باتدابیر وشدت بیشتری درفصل زایش به صورت شبانه روزی درمنطقه انجام می شود.

گفتنی است پناهگاه حیات وحش دشت ناز، اولین مرکز تکثیر در اسارت گوزن زرد ایرانی در کشور با هدف افزایش جمعیت و حفظ و احیاء این گونه با ارزش، به وسعت 55 هکتار در شهرستان میاندورود واقع است.

شایان ذکر است اولین گوساله گوزن در سال گذشته در تاریخ  22 فروردین ۹9 متولد شده بود.

 
بيشتر
سال 1400  سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها