اخبار استان

دستگیری متخلفان شکارو صید درسه شهر مازندران

دستگیری متخلفان شکارو صید درسه شهر مازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت و کنترل درشهرهای آمل،بابل و ساری متخلفان شکاروصید را به همراه شش قبضه سلاح شکاری و بیش از300قطعه ماهی دستگیر کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، درآمل ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درمنطقه حفاظت شده سیاه بیشه یک شکارچی غیرمجاز به همراه یک قبضه سلاح شکاری قاچاق دستگیر و درماموریت دیگری با همکاری نیروی انتظامی وباداشتن حکم  قضایی دربازدید از منزل یک شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری قاچاق  کشف وضبط کردند.

همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت وکنترل دررودخانه کاری بخش دشتسر از ۳ صیاد غیرمجاز  ۱۸۰ قطعه ماهی معمولی، ۱۲رشته دام ماهی گیری کشف وضبط و ۱۸ قطعه ماهی گرفتار دردام صیادان را رهاسازی و دو گروه متخلف صید غیرمجاز ماهی را به همراه ۵ دستگاه لانسر ، یک قطعه ماهی سفید و دو رشته تور ماهیگیری در محور رودخانه هراز دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل(محیط بانی بندپی) حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازصیادان غیرمجاز 158قطعه ماهی کشف وضبط  ودرماموریت دیگری شکارچیان غیرمجاز به همراه دو قبضه سلاح شکاری و دو قطعه حواصیل دستگیر کردند.

در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان (محیط بانی هولار) با همکاری نیروی انتظامی دربازرسی ازمنزل یک متخلف دوقبضه سلاح شکاری قاچاق کشف وضبط کردند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر