اخبار استان

دستگیری 12 متخلف شکاروصید درمازندران

دستگیری 12 متخلف شکاروصید درمازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای آمل ،نور وپارک ملی پابند متخلفان شکاروصید را به همراه چهارقبضه سلاح شکاری وبیش از صد قطعه ماهی دستگیر کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل  طی چند روز و درچند ماموریت جداگانه درحوزه استحفاظی (رودخانه گرمرودبلیران بخش دشتسر ،منطقه گزنک  و منطقه کوهستانی وانا) هشت صیاد غیر مجاز به همراه 120 قطعه ماهی ، 19 رشته دام ماهیگیری ، سه رشته سالیک  ویک دستگاه لنسر دستگیر کردند.
همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت زنی درمنطقه کوهستانی نمارستاق بخش لاریجان یک شکارچی غیرمجاز را به همراه 1 قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.
در نور ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت زنی در منطقه گلندرود و منطقه جنگلی انارستان دومتخلف را به همراه 2 قبضه سلاح و تعدادی فشنگ دستگیر کردند.
ماموران پارک ملی پابند حین گشت وکنترل در حوزه استحفاظی ازیک شکارچی غیرمجاز 1قبضه سلاح شکاری قاچاق کشف وضبط کردند.

متخلفان شکاروصید باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر