اخبار استان

دستگیری متخلفان شکارو صید درچهار شهر مازندران

دستگیری متخلفان شکارو صید درچهار شهر مازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای محمودآباد،آمل،بابل و ساری متخلفان شکاروصید را به همراه 24 قبضه سلاح شکاری و یک دستگاه لنسر ماهیگیری دستگیر کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران،ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان محمودآباد حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی هفت  شکارچی غیرمجاز را به همراه 7 قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل  طی چندروز گشت و کنترل در حوزه استحفاظی (دابودشت، منطقه بندکنار محورهراز و سنگچال ) هفت متخلف شکاروصید را به همراه 6 قبضه سلاح شکاری ،لاشه 19 قطعه پرنده ،تعدادی فشنگ،6 قطعه ماهی ویک دستگاه لانسرماهیگیری دستگیر کردند.
درادامه ماموریت ماموریت۱۳رشته دام هوایی و پایه دام و ۳ جایگاه استقرار شکارچیان  تخریب و ۲ قطعه پرنده خوتکاویک قطعه پرنده آبچلیک گرفتار دردام هوایی شکارچیان رهاسازی کردند.
در بابل ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست این شهرستان حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجاز ۷ قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند
ماموران یگان حفاظت محیط زیست ساری حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی از چهار شکارچی غیرمجاز سه قبضه سلاح شکاری ،لاشه یک راس گراز و تعدادی فشنگ کشف وضبط کردند.
درماموریت دیگری ماموران محیط بانی محمدآباد شهرستان ساری ازصیادان متخلف 15 قطعه ماهی و دو رشته دام ماهیگیری کشف وضبط کردند.
متخلفان شکاروصید باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1400  سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها