اخبار استان

پایش دریایی کارشناسان محیط زیست مازندران بمنظور بررسی و کشف لاشه تازه فک خزری

پایش دریایی کارشناسان محیط زیست مازندران بمنظور بررسی و کشف لاشه تازه فک خزری

با توجه به تلفات مشاهده شده فک خزری در ماه اخیر و به دنبال بررسی علت مرگ و میر فک خزری و نیاز به کشف لاشه تازه و بدون فساد، تیمی از مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با همکاری و هماهنگی مدیریت بندر فریدونکنار و شرکت راهبران در بندر فریدونکنار پایش دریایی در عمق ۵ مایل دریایی و با مسافتی حدود ۲۵ مایل دریایی از سواحل فریدونکنار تا انتهای سواحل شهرستان جویبار انجام که خوشبختانه در این بازدید و پایش لاشه ای از فک خزری رویت نشد.
گفتنی است، در این بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران ، فرماندار فریدونکنار و تیمی از اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران شامل معاون محیط زیست طبیعی، رییس اداره حفاظت از زیست بوم های دریایی و پایش آلودگی های دریایی و رییس اداره نظارت بر حیات وحش حضور داشتند .
عكس های مرتبط :
بيشتر