اخبار استان

دستگیری۱۴متخلف شکارو صید در مازندران

دستگیری۱۴متخلف شکارو صید در مازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای آمل، محمودآباد،کیاسر،ساری وبهشهر ۱۴ متخلف شکاروصید به همراه۸ قبضه سلاح شکاری،لاشه یک راس کل وحشی و شوکا،لاشه یک طاقه قرقاول،تاکسیدرمی۵جمجمه مرال،دو طاقه قرقاول و چندین قطعه پرنده، ۳ رشته تور ماهیگیری سالیک ،۱ دستگاه لنسر و ۳۵ قطعه ماهی را دستگیرکردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل  و مامورا نیروی انتظامی طی دوماموریت مشترک حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی سه شکارچی غیر مجاز به همراه ۳ قبضه سلاح شکاری دستگیرکردند.
 ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل درماموریت مشترک با ماموران نیروی انتظامی این شهرستان  باداشتن دستورمقام قضایی یک کارگاه ساخت سلاح های قاچاق تحت نظرگرفته و از یک فرد متخلف ساخت سلاح  قاچاق ۲۸ قبضه ادوات سلاح قاچاق شامل لول تفنگ ،تعداد زیادی فشنگ، تاکسیدرمی ۵جمجمه مرال و ۲طاقه قرقاول کشف و ضبط کردند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت و کنترل دررودخانه هرازو رودخانه گرمرود بلیران بخش دشتسر چهار صیاد غیر مجاز به همراه ۳ رشته تور ماهیگیری سالیک ، ۱ رشته دام ماهیگیری،۱ دستگاه لنسر و ۳۵ قطعه ماهی دستگیرکردند.
همچنین درماموریت دیگری ماموران یگان حفاظت محیط زیست و ماموران نیروی انتظامی آمل پس ازگزارش دریافتی یکی از طبیعت دوستان مبنی بر حضورشکارچیان غیرمجاز در منطقه ملار آبگرم لاریجان ، به منطقه اعزام و ۴ شکارچی غیر مجازو حرفه ای تحت نظر قرار داده ودرادامه با تعقیب وگریزمتاسفانه ۳ شکارچی متواری ومنزل ۱ متخلف بادستور مقام قضایی بازرسی و لاشه ۱ راس کل وحشی ،یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط و متخلف به مراجع قضایی معرفی و تحقیقات برای شناسایی سایرشکارچیان متخلف ادامه دارد
در محمودآباد ودرماموریت مشترک ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های محمودآباد و آمل ازشکارچیان غیرمجاز لاشه یک راس شوکا،تاکسیدرمی چندین قطعه پرنده از گونه های حمایت شده آبزی و خشکی زی  ویک قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.
ماموران یگان اداره پارک ملی کیاسر با داشتن حکم قضایی منزل یک متخلف را بازرسی و ۱ قبضه سلاح شکاری و لاشه یک طاقه قرقاول  کشف ضبط کردند.
در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ساری با همکاری ماموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کیاسر ونیروی انتظامی در بازرسی ازمنزل یک متخلف ۱ قبضه سلاح و تعداد زیادی فشنگ کشف و ضبط کردند.
ماموران یگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان حین گشت وکنترل شبانه در بهشهر( مناطق هزار جریب بخش یانه سر) از یک شکارچی غیرمجاز ۱ قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط کردند.
متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
عكس های مرتبط :
بيشتر