جوابیه

جوابیه اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در پی انتشار خبر در پایگاه خبری خزر خبر
جوابیه اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به روزنامه آفتاب یزد
جوابیه اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در پی انتشار خبر روزنامه  خبر شمال
پاسخ روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به انتشار مطلبی در فضای سایبری با عنوان یگان حفاظت یا شاخه نظامی
جوابیه روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به درج خبر روزنامه سازندگی
جوابیه روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به درج خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)
1
سال1402؛ «مهار تورم ، رشد تولید»