جوابیه

جوابیه اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به روزنامه آفتاب یزد
بسمه تعالی
         در پی درج گزارشی در روزنامه آفتاب یزد روز شنبه 11 تیرماه 1401 تحت عنوان " به مردم این منطقه رحم کنید" ، توضیحات ذیل جهت تشحیذ ذهن خوانندگان  و تنویر افکار عمومی جهت استحضار به حضور ارسال می گردد:
     در سال 1391 جهت اجرای طرح احداث واحد کارخانه آسفالت در مجاورت کارخانه آسفالت اداره راه شهرستان نوشهر(منطقه علی آباد مسیر واقع در جنوبی کمربندی این شهر)، از این اداره کل استعلام بعمل آمد که به دلیل استقرار واحد مذکور در عرصه جنگلی و جلگه ای منطقه حفاظت شده با اجرای این طرح مخالفت شد.
لیکن پس از آن با توجه به پیگیری های متعدد متقاضی و بی نتیجه ماندن استعلام های مکرر از دستگاههای مرتبط، بنا شد با دستور رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست موضوع درکارگروه ماده 8 استقرار واحدهای صنعتی استان مطرح گرددکه در آنجا نیز به دلیل محدودیت های موجود، موضوع مورد تایید قرار نگرفته و مقرر شد جهت بررسی های بیشتر و تبادل نظر با نمایندگان دستگاههای مرتبط پرونده به کمیسیون ملی در سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارجاع شود.
که در نهایت پس مخالفت سازمان متبوع با موضوع اجرای طرح درکمیسیون مربوطه در سال 1393 و پیگیری های مجدد مقامات استانی وقت و بازدید میدانی معاون محیط زیست طبیعی وقت سازمان محیط زیست، موضوع مجدداً درکمیسیون ماده  8 استان مطرح و با اجرای آن با مدت محدود ( به مدت 2 سال) موافقت شد.
لذا پس از اتمام مهلت تعیین شده اخطاریه های متعددی از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر در چندین مرحله مبتنی بر جابجایی واحد مذکور برای مدیریت مجموعه صادر شد، که در حال پیگیری بوده و تاکنون به نتیجه نرسیده است.
درخصوص واحد تولید قیر نیز قابل ذکر است، تاکنون موافقت نامه ای از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران صادر نشده و اداره کل با اجرای آن مخالفت نموده است.
اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

 
بيشتر
سال1402؛ «مهار تورم ، رشد تولید»