محیط زیست در رسانه ها
دستگیری حفاران و متجاوزان جنگل های هیرکانی مازندران مانور مشترک یگان حافظت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، یگان حفاظت محیط زیست و یگان منابع طبیعی استان مازندران برگزار شد .

مانور مشترک یگان حافظت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و یگان حفاظت محیط زیست و یگان منابع طبیعی استان مازندران به منظور هماهنگی وشناخت وظایف دستگاه ها در ۶ لکه « جنگل های هیرکانی »ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو برگزار شد .

در اولین روز برگزاری مانور مشترک، گروهی از حفاران و متجاوزان به عرصه های تاریخی مشاهده شدند که در قالب عملیات مشترک ۵ نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد