.
پرسشهای متداول

سایر سئوالات متداول
در حوزه محیط زیست انسانی

1- جهت مزاحمت زیست محیطی واحدهای صنفی آلوده داخل شهر چه باید کرد؟

ارائه شکایت کتبی از واحدهای مزاحم به شهرداری منطقه استقرار واحد.

2- فهرست آزمایشگاه های معتمد محیط زیست چه می باشد؟ شماره تلفن و نشانی آنها چیست؟

فهرست آزمایشگاه های معتمد محیط زیست همراه با نشانی و شماره تلفن آنها در وب سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان موجود است.

3- آیا اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران آنالیز نمونه های خارج سازمانی را نیز انجام می دهد؟

خیر. جهت انجام آنالیز نمونه های خارج سازمانی باید به آزمایشگاههای معتمد سازمان مراجعه نمود.

4- جهت کسب اطلاعات در خصوص استانداردهای خروجی فاضلابها چه باید کرد؟

استانداردهای خروجی فاضلابها در پایگاه اینترنتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان درج شده است.

5- جهت درخواست فرم های آزمایشگاه معتمد جهت معتمد شدن چه باید کرد؟

جهت پر کردن فرمها باید به پایگاه اینترنتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مراجعه شود. گفتنی است در حال حاظر پذیرش آزمایشگاه معتمد جدید تا اطلاع ثانویه صورت نگرفته و فقط تمدید اعتبار آزمایشگاههای معتمد قبلی انجام می شود.

6- برای اطلاع از وضعیت آلودگی هوای استان در هر روز چه باید کرد؟

با مراجعه به پایگاه اینترنتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان می توان از وضعیت کیفی هوا مطلع شد.

 

در حوزه محیط زیست طبیعی

۱- در ارتباط با جانوران موذی نظیر حشرات در محل سکونت چه اقدامی باید انجام داد؟

تا چند سال پیش، صدور مجوز فعالیت شرکت‌های سم‌پاشی بر عهده وزارت کشاورزی بود، اما اخیرا این وظیفه بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است .توصیه می‌شود به منظور حفظ محیط زیست ، از روشهای بیولوژیک و پیشگیرانه مانند روشهایی مانند نصب توری بر روی درب پنجره و هواکش ساختمان ها-  استفاده از پشه بند-  استفاده از دور کننده ها (پمادهای حاوی بنزیل بنزوات ‘دی متیل فتالات و دی اتیل تولامید)- قراردادن مواد زائد و زباله  داخل کیسه زباله پلاستیکی و بستن زدن آنها- -دقت در هنگام خریداری لوازم چوبی دست دوم- رعایت بهداشت شخصی و آموزش بهداشت در مدارس-  نصب توری بر روی دربها و چاههای فاضلاب- ‘کنترل لوازمی که وارد منازل می شود مانند :گونی های برنج ‘شانه های تخم مرغ ‘و سبزیجات- نگهداری غذا در ظروف در بسته- جلوگیری از تجمع لوازم اسقاطی ،الوار ،سنگ و خاک نزدیک اماکن مسکونی و.. استفاده نمود.

۲- در ارتباط با مزاحمت سگهای ولگرد در محدوده سکونتگاههای شهری و حومه شهر چه باید کرد؟

بر اساس مفاد بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری که جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و.. جمع آوری حیوانات بلا صاحب و دفع حیوانات مریض، مزاحم و ولگرد در سطح شهر ،از وظایف شهرداری و در حومه شهر به عهده دهیاریها و فرمانداری هر شهرستان می باشد.

۳- در خصوص مشاهده مار و جانوران خزنده دیگر در محل سکونت چه اقدامی باید انجام داد؟

بر اساس اساسنامه سازمان آتش نشانی ، زنده گیری مار و انواع خزندگان به عهده آن سازمان بوده و پس از زنده گیری،  حیوان مورد نظر جهت کسب تکلیف ( آزاد سازی و...) تحویل اداره کل حفاظت محیط زیست استان می گردد. لذا به کلیه افراد توصیه می گردد در صورت مشاهده هر گونه مار و خزنده در محل سکونت، از هر گونه اقدام خودسرانه جلوگیری نموده و به سازمان آتش نشانی تماس بگیرند.

۴-  در خصوص کسب مجوز برای تکثیر و پرورش در اسارت گونه های جانوری وحشی، چه مراحلی باید طی شود؟

الف) متقاضی باید درخواست خود را براساس مندرجات مادة ۶ دستورالعمل های تکثیر و پرورش پرندگان و پستانداران وحشی در اسارت به ادارة کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه ارائه نماید . ادارة کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه پس از اخذ درخواست و طرح متقاضی وبررسی آن ، در صورت کامل بودن مدارک مورد نیاز ، درخواست متقاضی را به همراه مدارک مربوطه ومنضم به نظریه کارشناسی آن اداره کل جهت اقدامات بعدی به مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان ارسال می نماید.

ب)  درخواست و طرح متقاضی از طریق دبیرخانة مستقر در ادارة کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان به دفاتر تخصصی ذیربط ارسال می گردد و دفاتر مذکور نیز پاسخ خود را به دبیرخانة کمیتة فنی ارسال می نمایند.

ج) کمیتة فنی پس از انجام بررسیهای لازم نظر خود را به صورت مکتوب ودر قالب فرم پیوست شمارة یک به ادارة کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان منعکس می نماید .

د) در صورتیکه از نظر کمیتة فنی طرح پیشنهادی واجد شرایط لازم باشد ، ادارة کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان نسبت به صدور موافقت اولیه و ابلاغ آن به ادارةکل حفاظت محیط زیست استان مربوطه اقدام نموده و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مطابق با فرم پیوست شمارة دو نسبت به صدور مجوز فعالیت واحد موردنظر اقدام خواهد نمود. بدیهی است در صورت عدم موافقت کمیتة فنی با طرح پیشنهادی متقاضی ، ادارة کل حفاظت و مدیریت شکار و صید نسبت به اعلام کتبی مراتب به ادارة کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه جهت اعلام پاسخ به متقاضی اقدام خواهد نمود.

۵- برای احداث کارگاه تاکسیدرمی چه مواردی باید رعایت گردد؟

متقاضی باید درخواست کتبی خود را به انضمام مدارک زیر به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال دارد. مدارک فوق همراه با گزارش کارشناسی و اعلام نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان به دفتر موزه تاریخ طبیعی ارجاع می گردد تا در صورت قبولی متقاضی در آزمون عملی تاکسیدرمی و موافقت و تأیید کارشناسی آن دفتر به منظورصدور مجوز به ادارة کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان ارسال وآن اداره کل مجوزمربوطه را به اداره کل استان ابلاغ خواهد نمود.

۶- در ارتباط با بازدید از موزه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، چه مراحلی باید طی شود؟

کلیه متقاضیان بازدید از موزه تنوع زیستی، بایستی درخواست کتبی یا معرفی نامه معتبر از سوی سازمان ها و مراکز آموزشی خود را تسلیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمایند. سپس در خواستها توسط کارشناس موزه و زیر نظر معاونت محیط طبیعی بررسی گردیده و در صورت بلامانع بودن، مجوز بازدید صادر می گردد.

۷- جهت بازدید از مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان مازندران چه اقدامی باید انجام داد؟

کلیه متقاضیان بازدید از مناطق، بایستی درخواست کتبی یا معرفی نامه معتبر از سوی سازمان ها و مراکز آموزشی خود را به همراه مشخصات سرپرست گروه تسلیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمایند. سپس در خواستها توسط معاونت محیط طبیعی بررسی گردیده و در صورت بلامانع بودن، مجوز کتبی صادر می گردد. لازم به ذکر است که کلیه بازدیدکنندگان ملزم به رعایت ضوابط زیست محیطی از جمله: جلوگیری از هرگونه نمونه برداری از گونه های گیاهی و جانوری، عدم اطراق در اطراف چشمه سارها و آبشخورهای حیوانات وحشی، حفظ پاکیزگی و بهداشت محیط زیست، عدم آتش زدن بوته ها در چشم اندازهای طبیعی و... می باشند.

۸- برای کسب اطلاعات در مورد مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، گونه های گیاهی و جانوری و جاذبه های طبیعی استان چه باید کرد؟

بدین منظور می توان به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران مراجعه نمود.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *