اخبار استان

رهاسازی یک قطعه حواصیل درساری

یک قطعه حواصیل زخمی پس ازمداوا ،درمان و بازیابی توانایی پروازتوسط محیط بانان پناهگاه حیات وحش سمسکنده درطبیعت رهاسازی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، یک قطعه حواصیل که از سوی دوستداران طبیعت ساری به ماموران پناهگاه حیات وحش سمسکنده تحویل داده شدکه پس ازتیمار،درمان وبازیابی توانایی پرواز در محوطه آببندان سلیمان محله شهرستان ساری توسط محیط بانان رهاسازی شد.

بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد