اخبار استان

شکارچیان غیرمجاز درچهار شهرمازندران دستگیرشدند

شکارچیان غیرمجاز درچهار شهرمازندران دستگیرشدند

ماموران یگان حفاظت محیط زیست درحین گشت و کنترل در شهرهای نوشهر، نور، عباس آبادو بابل شکارچیان غیرمجاز را دستگیر کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر باوجودبارش برف سنگین در منطقه کینج واقع در البرز مرکزی شمالی  به گشت وکنترل پرداخته و ازیک متخلف یک قبضه سلاح شکاری قاچاق کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نمایندگی شهرستان عباس آباد درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی از دو شکارچی غیرمجاز دوقبضه سلاح شکاری (یک قبضه قاچاق) تعدادی فشنگ ،لاشه یک قطعه ابیا وسایرادوات شکار کشف وضبط ودرادامه یک باب کومه (کمینگاه برای شکاروصید پرندگان) را تخریب کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نور(محیط بانی بلده) درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازیک متخلف یک قبضه سلاح شکاری قاچاق کشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازسه شکارچی غیرمجاز سه قبضه سلاح شکاری ولاشه چهار قطعه پرنده کشف و ضبط کردند.

متخلفین دستگیر وباتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد