اخبار استان

دستگیری شکارچیان غیرمجاز درچهارشهرمازندران / جمع آوری دام هوایی در فریدونکنار

دستگیری شکارچیان غیرمجاز درچهارشهرمازندران / جمع آوری دام هوایی در فریدونکنار

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت و کنترل درحوزه استحفاظی شهرهای نوشهر، فریدونکنار،ساری وبهشهر شکارچیان غیرمجازرا دستگیر ودرفریدونکنار بیش از40 رشته دام وپایه دام راجمع آوری وتخریب کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، در نوشهرماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر حین گشت وکنترل در بخش مرکزی مناطق حفاظت شده البرز مرکزی این شهرستان از یک شکارچی غیرمجاز  یک قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنارحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی شکارچیان غیرمجاز رابه همراه  دو قبضه سلاح شکاری و سایرادوات شکاردستگیرکردند.

درماموریت دیگرماموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنار موفق شدند، بیش از40 رشته دام وپایه دام را در اراضی شالیزاری کمربندی شرقی و منطقه آیش فریدونکنار جمع آوری وتخریب کردند.

درساری نیز ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان (محیط بانی هولار) طی گشت وکنترل در حوزه استحفاظی ازیک متخلف  یک قبضه سلاح شکاری هنگام شروع به شکار غیرمجاز کبوتر کشف وضبط کردند.

 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر(محیط بانی شهید شاهکومحلی) حین گشت و کنترل درآب بندان های این شهرستان شکارچیان غیرمجاز را به همراه  دو قبضه سلاح شکاری ،تعدای فشنگ ولاشه دو قطعه پرنده باکلان دستگیر کردند.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد