اخبار استان

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در مازندران

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در مازندران

طی چندروز گذشته ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای آمل ،بابلسر،بابل،محمودآباد،ساری،کیاسر ونکا متخلفان غیرمجاز را به همراه چندین قبضه سلاح شکاری ،لاشه چهار راس خوک و چندین قطعه پرنده دستگیرکردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت وکنترل درمنطقه کوهستانی لاریجان یک شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ دستگیر کردند.

در ماموریت دیگری ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل طی گشت و کنترل در منطقه دابودشت دو شکارچی غیرمجاز را به همراه دو قبضه سلاح شکاری دستگیر ودرادامه پنج رشته دام هوایی را تخریب کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابلسر حین گشت وکنترل درآیش کله بست ازشکارچیان غیرمجاز هفت قبضه سلاح شکاری و لاشه دو قطعه خوتکا را کشف وضبط کردند.

در بابل ماموران گیان حفاظت محیط زیست نکا حین گشت و کنترل در حوزه اسحفاظی ازسه شکارچی غیرمجاز سه قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان محمود آباد طی گشت وکنترل در روستای بيشه کلا یک شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست ساری (محیط بانی هولار) حین گشت وکنترل یک شکارچی غیرمجاز را به همراه  یک قبضه سلاح شکاری قاچاق دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کیاسر یک متخلف حین شروع به شکار به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نکا و پارک ملی پابند حین گشت و کنترل در یکی از روستاهای هزارجریب (حاشیه روستای آکرد) یک شکارچی غیرمجاز را به همراه لاشه چهار راس خوک وحشی ویک قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست نکا با همکاری ماموران اجرایی پارک ملی پابند حین گشت و کنترل  و طی اخبار دریافتی از دو شکارچی غیرمجاز دوقبضه سلاح شکاری وتعدادی فشنگ کشف وضبط کردند.

در ماموریت دیگری ماموران یگان حفاظت محیط زیست نکا با همکاری نیروی انتظامی موفق شدند، یک متخلف شکار را بهمراه یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ در روستا زرندین دستگیر کنند.
متخلفان باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد