اخبار استان

کشف و ضبط 7 قبضه سلاح شکاری  درمازندران

کشف و ضبط 7 قبضه سلاح شکاری درمازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست طی یک روز گذشته؛ حین گشت و کنترل در شهرهای آمل،عباس آباد، نور و بهشهر از 7 شکارچی غیرمجاز هفت قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت وکنترل درمنطقه دابودشت یک شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.در ادامه ماموریت ماموران یک بهله عقاب گرفتار دردام هوایی  شکارچیان را پس از تیمار رهاسازی کردند.

در عباس آباد ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درمنطقه قرقاول خیز این شهرستان  ازیک شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری قاچاق کشف و ضبط و متخلف حین تعقیب وگریز متواری گشت.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نور حین گشت وکنترل  در زمین های کشاورزی شیرکلا  یک متخلف را به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

در منطقه هزارجریب بهشهرماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل باهمکاری ماموران نیروی انتظامی  از شکارچیان غیرمجاز چهار قبضه سلاح شکاری ، تعداد زیادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف وضبط کردند
متخلفان باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد