اخبار استان

رها سازی یک بهله عقاب درطبیعت بهشهر

رها سازی یک بهله عقاب درطبیعت بهشهر

یکی از دوستداران طبیعت دربهشهر یک بهله عقاب را پس از بازیابی توانایی پرواز درطبیعت رهاسازی کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، یکی از دوستداران طبیعت بهشهری یک بهله عقاب را پس ازتیمارو درمان و اطمینان ازسلامتی وبازیابی توانایی پرواز این پرنده را درمنطقه جنگلی این شهرستان رهاسازی کرد.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد