اخبار استان

بررسی شناسایی تهدیدات و چالش های مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

بررسی شناسایی تهدیدات و چالش های مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

جلسه ای بمنظور شناسایی تهدیدات و چالش های مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی این اداره کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، در راستای مدیریت بهینه مناطق چهارگانه و شناسایی تهدیدات و چالش های آن مناطق و به منظور اجرایی نمودن سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست  مبنی ضرورت بر ثبت اطلاعات پایه هر منطقه در "سامانه جامع پایش محیط زیست"، جلسه ای با حضور دکتر روح اله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران و کارشناسان ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی عملکرد ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانی، چالش های مربوط در این زمینه بررسی شد.
 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال1402؛ «مهار تورم ، رشد تولید»